Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
International Summit on Gravitation, Astrophysics and Cosmology
Již podruhé měl možnost se aktivně zúčastnit na pozvání organizátorů mezinárodních summitů správce sedlčanské hvězdárny F. Lomoz takovéto mezinárodní akce. Poprvé to bylo v březnu v roce 2023 v Římě a podruhé letos 18-19. března ve Florencii. Na tomto International Summit on Gravitation, Astrophysics and Cosmology vystoupil s prezentací na téma „Kvartická rovnice a proporce fyzikální reality“. Uvedená prezentace dává do spojitosti ryze matematické vyjádření objemů pravidelných mnohostěnů ve čtyřrozměrném prostoru a jejich poměrů s poměry hmotností elementárních částic a to elektronu, protonu, neutronu a skupiny bosonů a dalších částic. Zároveň specifické řešení rovnice umožňuje určit výslednou hmotnost černé díry po gravitačním kolapsu dvou takovýchto objektů.

  Na prvním vloženém snímku je autor příspěvku před úvodní stránkou prezentace. Druhý snímek zachycuje skupinu přednášejících. Nejmladším účastníkem byl dvanáctiletý vnuk autora Michael, který plnil poslání tlumočníka.
První snímky sluneční aktivity v ohnisku dalekohledu hvězdárny za laděným H-alfa filtrem.
Na obou snímcích jsou zřetelné lokální protuberance, které mohou v průběhu desítek minut nebo několika hodin měnit svou podobu.
Protuberance s výraznějšími rozměry můžeme očekávat až některá ze slunečních skvrn bude vycházet nebo zapadat na okraji slunečního disku.

Autor: František Lomoz
Pozorovat polární záři v našich zeměpisných šířkách není obvyklé. Navíc tato pomíjivá krása časově omezená je snadno překryta oblačností. Kdo měl to štěstí mohl ji pozorovat 5. 11. 2023 navečer i v okolí Sedlčan.

Autoři: Jiří Krýže, Skalice a Štěpán Dvořák, Vozerovice (převzato ze stránek ČAS)
Velká mlhovina M42 v Orionu a širší okolí.
autor Filip Davídek

V úhlové blízkosti otevřené hvězdokupy M52 v souhvězdí Kasiopeji se nachází "Bublina", mlhovina NGC7635.
Mlhovinu zachytil na snímku 19. 10. 2022 Filip Davídek.

Kometa C2022 E3 (ZTF) zachycená 3. února v ohnisku dalekohledu Schmidt- Newton 254/1016.
Série snímků poskládaných do výsledného obrázku zachycuje pohyb komety vzhledem ke hvězdám. Jejich stopy se protáhly do krátkých úseček během 5 minut celkového expozičního času.

Autor: František Lomoz
 
Galaxie M31, náš vesmírný soused ve vzdálenosti 2,5 mil. sv. r.
autor Václav Cháb


Jupiter v ohnisku dalekohledu Zeiss-coudé 300/3000 od F. Davídka, 19. 10. 2022. Na povrchu Jupitera je rozeznatelná aktuální podoba rudé skvrny a jejího okolí. Tmavé kotoučky v atmosféře Jupitera jsou stíny měsíců Europa a Ganymed.


Detaily planety Saturn a jeho prstence z 19.10.2022 na snímku F. Davídka.
Jupiter

Jupiter dne 9.10.2022 jak jej zachytil Filip Davídek kamerou ZWO ASI 120 MC v ohnisku dalekohledu hvězdárny Zeiss coudé 300/3000mm. Vlevo od Jupitera ve vzdálenosti jeho tří průměrů je malý kotouček měsíce Io.
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah