Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
Výrazná protuberance na okraji Slunce zachycená v ohnisku dalekohledu Zeiss coudé 200/3000mm dne 6.7.2024.
V průběhu 30 min. byly pořízeno dalších 50 snímků zachycující dynamiku vývoje oblouku protuberance.
Autor: František Lomoz
Severozápadní část polární záře při pokročilém soumraku. Na pozadí se nachází souhvězdí Kasiopea ve tvaru W.
Místo pozorování, Zadní Boudy - 10.5.2024, autor M. Inneman
Severovýchodní část polární záře s vycházejícím souhvězdím Labutě v levé části snímku s jasným Dennebem zcela vlevo. Jasná Vega v Lyře v horní části snímku.
Místo pozorování Zadní Boudy - 10.5.2024, autor M. Inneman


Část protuberance z 10.5.2024 na okraji slunečního kotouče se skupinou slunečních skvrn. Tato protuberance v předchozích dnech vyprodukovala tok nabitých částic, které v zemské atmosféře iniciovaly polární záři.
Autor - František Lomoz.


U Českých Budějovicích měla polární zář i zelenou část. 10.5.2024, autor neznámý.
Skupinový výskyt slunečních skvrn a jejich velikost
Slunce a sluneční aktivita
  Slunce a jeho vliv na podmínky života jsou nesporné. Studium sluneční aktivity patří mezi disciplíny vyhrazené profesionálním pracovištím. V určité míře a ve speciálních oblastech mohou přispět i astronomové amatéři za přispění technického vybavení jakým disponuje LH Josefa Sadila v Sedlčanech.
  Spolupracovník sedlčanské hvězdárny Pavel Černý po absolvování kurzu astronomie na Štefánikově hvězdárně v Praze a speciálního zaškolení z teleskopického sledování slunečních skvrn v součinnosti s příslušným pracovištěm hvězdárny v Ondřejově se tomuto oboru bude věnovat v následujících letech. Výsledky jeho odborné práce budou součástí prací na profesionální úrovni. V rámci aktivit sedlčanské hvězdárny pro veřejnost se P. Černý zaměří také na předávání informací z tohoto oboru zejména studující mládeži. Tuto možnost v připravovaném programu hvězdárny mohou využít místní školy ve spojitosti s vlastními studijními programy.
  Převzatý snímek sluneční fotosféry s detaily slunečních skvrn přibližuje vizuálně problematiku vyhodnocování sluneční činnosti, která je podrobněji uvedena v odkazu na stránku odborné činnosti probíhající na hvězdárně.
International Summit on Gravitation, Astrophysics and Cosmology
Již podruhé měl možnost se aktivně zúčastnit na pozvání organizátorů mezinárodních summitů správce sedlčanské hvězdárny F. Lomoz takovéto mezinárodní akce. Poprvé to bylo v březnu v roce 2023 v Římě a podruhé letos 18-19. března ve Florencii. Na tomto International Summit on Gravitation, Astrophysics and Cosmology vystoupil s prezentací na téma „Kvartická rovnice a proporce fyzikální reality“. Uvedená prezentace dává do spojitosti ryze matematické vyjádření objemů pravidelných mnohostěnů ve čtyřrozměrném prostoru a jejich poměrů s poměry hmotností elementárních částic a to elektronu, protonu, neutronu a skupiny bosonů a dalších částic. Zároveň specifické řešení rovnice umožňuje určit výslednou hmotnost černé díry po gravitačním kolapsu dvou takovýchto objektů.

  Na prvním vloženém snímku je autor příspěvku před úvodní stránkou prezentace. Druhý snímek zachycuje skupinu přednášejících. Nejmladším účastníkem byl dvanáctiletý vnuk autora Michael, který plnil poslání tlumočníka.
První snímky sluneční aktivity v ohnisku dalekohledu hvězdárny za laděným H-alfa filtrem.
Na obou snímcích jsou zřetelné lokální protuberance, které mohou v průběhu desítek minut nebo několika hodin měnit svou podobu.
Protuberance s výraznějšími rozměry můžeme očekávat až některá ze slunečních skvrn bude vycházet nebo zapadat na okraji slunečního disku.

Autor: František Lomoz
Pozorovat polární záři v našich zeměpisných šířkách není obvyklé. Navíc tato pomíjivá krása časově omezená je snadno překryta oblačností. Kdo měl to štěstí mohl ji pozorovat 5. 11. 2023 navečer i v okolí Sedlčan.

Autoři: Jiří Krýže, Skalice a Štěpán Dvořák, Vozerovice (převzato ze stránek ČAS)
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah