Historie - Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
VÍTE, ŽE...
        
•  V roce 2012 uplynulo 50 let od zprovoznění a zpřístupnění hvězdárny. U této příležitosti byla vydána publikace mapující historii hvězdárny.
•  První návštěvníci využili dalekohled hvězdárny 7. 6. 1962.
•  První skupina školní mládeže pak 22. 6. 1962.
•  K této příležitosti vydanou výroční turistickou známku lze zakoupit také při návštěvě hvězdárny.
•  25. 9. 2009 se návštěvníci hvězdárny zúčastnili programu „Noc vědců“.  Každý obdržel malý dárek.

HISTORIE
  Kořeny amatérské astronomie v Sedlčanech byly zapuštěny více jak před čtyřiceti lety, kdy skupina nadšenců začala brousit a stavět dalekohledy, aby sebe i jiné zájemce ukojila pohledem na noční oblohu. Poprvé se sešel astronomický kroužek 3.7.1956 na podnět vycházející z přednášek astronoma Dr. Plavce konaných  v Osvětovém domě v Sedlčany.Zakládající členové kroužku V. Davídek, K. Dušek, J. Entner, B. Fiala, J. Macháček, Š. Luža a Ing. J. Vermach zvolili za předsedu kroužku MUDr. K. Hoffmanna. Později se stali členy kroužku pánové Bereger, Bernard, prof. Chalupecký, Lehoučka, P. Mareš, Novák, J. Novotný, PhMr. Plachý, prof. J. Rádl, Švec, učitel Zpěvák a další.Po návštěvě významného českého astronoma prof. Dr. H. Slouky a na popud členů kroužku bylo rozhodnuto o vybudování hvězdárny na Cihelném vrchu. Stavitel Ing. J. Vermach, po získání zkušeností z jiných hvězdáren, vytvořil projekt, který se začal realizovat po nezbytných přípravách v roce 1958. Samotná stavba hvězdárny byla zkolaudována 22. listopadu 1961. Teprve na jaře 1962 byl pracovníky firmy Carl Zeiss Jena namontován dalekohled Zeiss-coudé 200/3000mm. Tento rok je považován za počátek zahájení činnosti hvězdárny, kdy první návštěvníci z řad veřejnosti mohli na vlastní oči přes dalekohled hvězdárny spatřit planety, mlhoviny, galaxie, hvězdokupy a jiné objekty noční oblohy a podívat se na povrch Měsíce a fotosféru Slunce.Počátek činnosti hvězdárny byl poznamenán rozpadem původního astronomického kroužku, ten zaniká 18.7.1963.Několik let nejistoty je vystřídáno znovuzrození astronomického kroužku a zpřístupnění hvězdárny  veřejnosti. Po organizačním zařazení hvězdárny pod Kulrutní dům Sedlčany a pověření učitele Vladimíra Roškota vedením hvězdárny se obnovuje činnost  kroužku, do kterého se vrátili B. Fiala, J. Macháček, V. Šustr z Votic a řady rozšířili F. Zeman ml., F. Lomoz a další. Kontakty V. Roškota se školní mládeží předurčily rozšíření zájmu o astronomii na mladé. Od roku 1970 začíná pracovat klub mladých astronomů. Mnozí z nových astronomů později po ukončení základní školy zakložili vlastní Ex Klub mladých astronomů, který pracoval až do roku 1979. Organizoval meteorické expedice, fotografické sledování sluneční činnosti, dny otevřených dveří. V té době měli největší zásluhu na probuzení zájmu o astronomi mezi mladými P. Jiroušek, předseda „exklubu“ a Z. Kolář, jehož aktivita fotografa a začínajícího novináře byla velkým přínosem pro život klubu a propagaci hvězdárny.V roce 1982 předává V. Roškot funkci vedoucího hvězdárny svému nástupci Františku Lomozovi, který s přispěním V. Chába, nejaktivnějšího člena volného sdružení amatérů astronomů při hvězdárně, provází návštěvníky hvězdárny zejména po noční obloze a historií hvězdárny.Hvězdárna byla a bude nedílnou součástí kulturního koloritu sedlčanské oblasti. Roční návštěvnost 800 až 1200 zájemců není vysoká, avšak za dobu existence hvězdárny se přibližně 40 tisíc lidí seznámilo s nejnovějšími poznatky z nejstaršího oboru lidské zvídavosti. Přišli, aby se svým zrakem dotkli toho, co je pro nás smrtelníky tak daleko v prostoru i čase a co nás stvořilo, aby se prostřednictvím našich očí mohlo na sebe podívat a prostřednictvím našeho rozumu se mohlo pochopit. Vesmír je mimo nás, pokud mu nerozumíme.Současné technické vybavení hvězdárny umožňuje sledovat zákryty hvězd Měsícem a planetkami, provádět fotometrická měření proměnných hvězd, nov a supernov, fotografovat objekty noční oblohy i samotného Slunce a Měsíce.Stávající volné sdružení amatérů astronomů při Lidové hvězdárně Josefa Sadila v Sedlčanech je v principu otevřené každému s hlubším zájmem o astronomii s možností využívat zařízení hvězdárny pro svůj ušlechtilý záměr
50 LET SEDLČANSKÉ HVĚZDÁRNY

   Dne 28. září 2012 oslavila sedlčanská hvězdárna své 50. výročí. V průběhu slavnostního odpoledne v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech byla připomenuta historie hvězdárny, činnost astronomického kroužku a promítnut film natočený v roce 1962 o stavbě hvězdárny. Slavnosti se zúčastnili i významní odborníci z oblasti astronomie: RNDr. Grygar a Ing. Vondrák, DrSc. Dr. Jiří Grygar připomenul sedlčanského rodáka prof. M. Plavce a zavzpomínal na své setkání s ním a ing. Vondrák představil Českou astronomickou společnost a poté ve své přednášce přiblížil problematiku navigace od počátků po současnost. Na závěr odpoledne byl promítnut film natočený v roce 1962 o stavbě sedlčanské hvězdárny.
        Slavnosti se zúčastnila i Ing. Plavcová, které bylo předáno čestné občanství města Sedlčany in memoriam pro prof. M. Plavce.
    Slavnostní den pokračoval na hvězdárně projektem Noc vědců, ke kterému se místní astronomický kroužek připojuje pravidelně.

   50. výročí hvězdárny a zároveň i 50. výročí Evropské jižní observatoře v Chile bylo připomenuto též výstavou uspořádanou v prostorách kulturního domu. V odkazech níže si můžete prohlédnout snímky ze slavnostního odpoledne a reportáž.

      Fotogalerie z 50. výročí                                    Reportáž z 50. výročí
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah