Přednášky - Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
PŘEDNÁŠKY
Poznámka k hmotnosti gravitonu
(František Lomoz 8.11.2023)

Gravitace, interakce nekonečného dosahu by měla být reprezentována částicí, gravitonem, jehož klidová hmotnost je nulová. Podobně jako má nulovou klidovou hmotnost foton, kvantum elektromagnetické interakce rovněž s nekonečným dosahem. Avšak některé teoretické práce naznačují, že graviton by mohl mít klidovou hmotnost. Na tuto možnost je zaměřeno observační úsilí a zpracování dat, které jsou součástí prací jejichž omezený seznam je citován. Pokud by graviton měl jistou, ale velmi malou hmotnost mohl by hrát v rámci nekonečného vesmíru podstatnou roli při vzniku a vývoji toho co pozorujeme.

Termodynamika na počátku Velkého třesku
(František Lomoz 12.7.2023)

Přednáška prezentovaná na semináři Kosmologické sekce ČAS 12. 7. 2023
Původní téma přednášky bylo prezentováno na International Summit on Gravitation, Astrophysics a Cosmology v Římě ve dnech 06 - 08.03.2023
Účast na této akci byla podpořena spolkem Region Příbramsko z.s. zastoupeným předsedou Petrem Štěpánkem.
Malá úvaha o Velkém třesku
(František Lomoz, 13.04.2022)

Diskuze kolem počátku a vývoje vesmíru budou i nadále vděčným tématem k přemýšlení. Předložený příspěvek se v úvodní části stručně dotýká stavu chápání problémů a ve své druhé části předkládá představu o přechodu pravého vakua k vakuu nepravému spojeného s gravitony za předpokladu jejich nenulové klidové hmotnosti, jak je podobně představováno v pracích v souvislosti s detekcí gravitačních vln. Popisovaný rozpad nepravého vakua je doprovázen zrodem částic temné energie, částice temné hmoty a hmoty baryonové. Epizoda Velkého třesku je tak vývojové stadium části nekonečného vesmíru, který má v současnosti povahu expandujícího, avšak uzavřeného prostoru. V příspěvku jsou použity hmotnostní parametry částic, které byly předloženy v jiné práci autora.

Rodina S-hvězd v centru Mléčné dráhy
(František Lomoz, 11.10.2021)

Centrum naší Galaxie viditelné jako Mléčná dráha je skrytá za mračny mezihvězdného prachu rodina hvězd obíhající blízko centrální černé díry, která má hmotnost 4 miliony sluncí. Přednáška přibližuje nejsledovanější z nich, na kterých se testuje správnost Obecné teorie relativity od Alberta Einsteina.

43" u Merkuru a kolik u ostatních?
(František Lomoz, 12.4.2021)

43" u Merkuru a kolik u ostatních? Ohlédnutí za téměř stodvacetiletou historií formule pro výpočet velikosti stáčení přímky apsid gravitačně vázaných objektů. Historicky nejznámější je právě těch 43“ za 100 let u Merkuru. Je ukázáno, že stejná formule i v dalších souvislostech je použita v odborných pracích pro stanovení stáčení přímky apsid u soustav binárních pulsarů a jedné z hvězd obíhající kolem centrální černé díry v Mléčné dráze. Autorsky je formule použita pro stanovení stáčení přímky apsid u vybraných známých exoplanet. V této souvislosti je ukázáno na možnou souvislost ovlivnění periody oběhu, které může být řádově stejné jako poruchy způsobené jinými planetárními tělesy v téže soustavě.
(https://www.youtube.com/watch?v=Nw2nh9tdPS8)

43" u Merkuru a kolik u ostatních? - Dodatek
(František Lomoz, 12.4.2021)

Dodatek představuje autorské odvození formule pro stáčení přímky apsid, která pro planetární soustavy, binární pulsary i ostatní podobně gravitačně vázané systémy dává shodující se výsledky. Avšak v limitních případech je poukázáno na konečné limitní hodnoty na hranicích v okolí dvojnásobku gravitačního poloměru objektu. A zrovna tak je ukázáno, že limitní hodnoty stáčení přímky apsid na velkorozměrových škálách vedou k předpokladu potřebné korekce v souvislosti s tolik diskutovanou temnou hmotou na periferiích galaxií.
(https://youtu.be/bEYtyYSeUJI)

Kandidáti temné hmoty
(František Lomoz, 9. 11. 2020)

(https://www.youtube.com/watch?v=G1EYSwZ26O0)

Od brány vesmíru k otevřeným dveřím černé díry
(František Lomoz, 3. 7. 2020)
Záznam přednášky k dispozici na hvězdárně.

Setkání u brány vesmíru aneb vstup do světa fermionů, bosonů a gravitace
(František Lomoz, 8. 7. 2020)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Parametrická rovnice gravitační interakce – odvození a aplikace
(František Lomoz, 13. 8. 2018)

(https://youtu.be/njdOc2hxVng)Prázdninový pohled na červený gravitační posuv
(František Lomoz, 17. 7. 2017)

(https://youtu.be/0mQTPMcRS3E)Energetická bilance GW150914
(František Lomoz, 11. 4. 2016)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Výběr fyzikálních prostorů
(František Lomoz, 9. 3. 2015)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Fyzikální prostor a jeho parametry
(František Lomoz, 12. 1. 2015)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Přednáška na téma „Šarm exoplanet”
volné pokračování předchozí přednášky z 9. 4. 2018
(https://youtu.be/yeHz9dAwFtQ )
Pozorování exoplanet v amatérských podmínkách
(https://youtu.be/tLCPG0LkdwY)  
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah