Přednášky - Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
PŘEDNÁŠKY
Malá úvaha o Velkém třesku
(František Lomoz, 13.04.2022)

Diskuze kolem počátku a vývoje vesmíru budou i nadále vděčným tématem k přemýšlení. Předložený příspěvek se v úvodní části stručně dotýká stavu chápání problémů a ve své druhé části předkládá představu o přechodu pravého vakua k vakuu nepravému spojeného s gravitony za předpokladu jejich nenulové klidové hmotnosti, jak je podobně představováno v pracích v souvislosti s detekcí gravitačních vln. Popisovaný rozpad nepravého vakua je doprovázen zrodem částic temné energie, částice temné hmoty a hmoty baryonové. Epizoda Velkého třesku je tak vývojové stadium části nekonečného vesmíru, který má v současnosti povahu expandujícího, avšak uzavřeného prostoru. V příspěvku jsou použity hmotnostní parametry částic, které byly předloženy v jiné práci autora.

Rodina S-hvězd v centru Mléčné dráhy
(František Lomoz, 11.10.2021)

Centrum naší Galaxie viditelné jako Mléčná dráha je skrytá za mračny mezihvězdného prachu rodina hvězd obíhající blízko centrální černé díry, která má hmotnost 4 miliony sluncí. Přednáška přibližuje nejsledovanější z nich, na kterých se testuje správnost Obecné teorie relativity od Alberta Einsteina.

43" u Merkuru a kolik u ostatních?
(František Lomoz, 12.4.2021)

43" u Merkuru a kolik u ostatních? Ohlédnutí za téměř stodvacetiletou historií formule pro výpočet velikosti stáčení přímky apsid gravitačně vázaných objektů. Historicky nejznámější je právě těch 43“ za 100 let u Merkuru. Je ukázáno, že stejná formule i v dalších souvislostech je použita v odborných pracích pro stanovení stáčení přímky apsid u soustav binárních pulsarů a jedné z hvězd obíhající kolem centrální černé díry v Mléčné dráze. Autorsky je formule použita pro stanovení stáčení přímky apsid u vybraných známých exoplanet. V této souvislosti je ukázáno na možnou souvislost ovlivnění periody oběhu, které může být řádově stejné jako poruchy způsobené jinými planetárními tělesy v téže soustavě.
(https://www.youtube.com/watch?v=Nw2nh9tdPS8)

43" u Merkuru a kolik u ostatních? - Dodatek
(František Lomoz, 12.4.2021)

Dodatek představuje autorské odvození formule pro stáčení přímky apsid, která pro planetární soustavy, binární pulsary i ostatní podobně gravitačně vázané systémy dává shodující se výsledky. Avšak v limitních případech je poukázáno na konečné limitní hodnoty na hranicích v okolí dvojnásobku gravitačního poloměru objektu. A zrovna tak je ukázáno, že limitní hodnoty stáčení přímky apsid na velkorozměrových škálách vedou k předpokladu potřebné korekce v souvislosti s tolik diskutovanou temnou hmotou na periferiích galaxií.
(https://youtu.be/bEYtyYSeUJI)

Kandidáti temné hmoty
(František Lomoz, 9. 11. 2020)

(https://www.youtube.com/watch?v=G1EYSwZ26O0)

Od brány vesmíru k otevřeným dveřím černé díry
(František Lomoz, 3. 7. 2020)
Záznam přednášky k dispozici na hvězdárně.

Setkání u brány vesmíru aneb vstup do světa fermionů, bosonů a gravitace
(František Lomoz, 8. 7. 2020)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Parametrická rovnice gravitační interakce – odvození a aplikace
(František Lomoz, 13. 8. 2018)

(https://youtu.be/njdOc2hxVng)Prázdninový pohled na červený gravitační posuv
(František Lomoz, 17. 7. 2017)

(https://youtu.be/0mQTPMcRS3E)Energetická bilance GW150914
(František Lomoz, 11. 4. 2016)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Výběr fyzikálních prostorů
(František Lomoz, 9. 3. 2015)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Fyzikální prostor a jeho parametry
(František Lomoz, 12. 1. 2015)
Prezentaci přednášky lze shlédnout na hvězdárně

Přednáška na téma „Šarm exoplanet”
volné pokračování předchozí přednášky z 9. 4. 2018
(https://youtu.be/yeHz9dAwFtQ )
Pozorování exoplanet v amatérských podmínkách
(https://youtu.be/tLCPG0LkdwY)  
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah