Odborné práce - Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
Odborná činnost
ODBORNÉ PRÁCE  
 
Matematická formule pro výpočet hmotnosti černé díry
©2020 František Lomoz, Hvězdárna Josefa Sadila, CZ-26401 Sedlčany, Česká republika
 
Vstupní parametry pro výpočet hmotnosti černé díry:
m1 … hmotnost prvního objektu před kolapsem,
 m2 … hmotnost druhého objektu před kolapsem a
ω … parametr směšování závislý na celkovém vnitřním momentu hybnosti hmotných objektů, přitom m1≥m2.

Rovnice výpočtu hmotnosti černé díry po kolapsu dvou objektů o hmotnostech m1 a m2:

 (1)
Kde a=0,18885409673659085, b=0,0321331428386. Konstanty a, b jsou řešením zde neuvedené rovnice. Zde použitá jejich průměrná hodnota (a+b)/2.

Zvolíme-li za jednotku hmotnosti hmotnost Slunce pak kromě hmotnosti MS podle rovnice (1) lze určit celkovou energii vyzářených gravitačních vln s ekvivalentní hmotností podle rovnice:
 (2)

nebo přímo pomocí vstupních parametrů

 (3)
Proω=135oje MGW=0. V této souvislosti lze vyslovit domněnku o určení podmínky pro opuštění hmotného objektu nitro černé díry.A také domněnku o přímém kolapsu hmotných objektů bez přítomnosti momentu hybnosti, které neprodukuje gravitační vlny.

Pro dosud objevené zdroje registrovaných gravitačních vln, u nichž byly určeny hmotnostní parametry kolabujících objektů a celková ekvivalentní hmotnost vyzářených gravitačních vln s příslušnou korekcí na celkový vnitřní moment hybnosti jsou podle rovnic (1) a (3) uvedeny v tab.1. Do tabulky jsou rovněž vloženy hmotnosti stanovené výpočtem v rámci experimentu LIGO-VIRGO[1], [2], [3] akoeficienty jako poměr mezi hmotnostmi určenými výše uvedenými rovnicemi a hmotnostmi určenými v průběhu běhůexperimentu LIGO-VIRGO v bězích O1, O2 a O3. Dalších 56 zdrojů gravitačních vln indikovaných v průběhu běhu O3 bude užitečné podrobit výpočtům podle uvedených rovnic a výsledné hodnoty porovnat s hodnotami experimentu LIGO-VIRGO.

 

Odkazy:
[1]  B. P. Abbott, et. al., 30 Nov 2018, arXiv:1811.12907 GWTC-1: A Gravitational-Wave Transient Catalog of Compact Binary Mergers Observed by LIGO and Virgo during the First and Second Observing Runs,
[2]  B. P. Abbott, et. al., 17 Apr 2020, arXiv:2004.08342v1: GW190412: Observation of a Binary-Black-Hole Coalescence with Asymmetric Masses
[3]  B.P. Abbott et. al., 6 Jan 2020, arXiv:2001.01761: GW190425: Observation of a Compact Binary Coalescence with Total Mass ∼3.4M⊙
       
•  Fotometrie:  EXOPLANETY
První vydařený pokus zachytit a fotometricky vyhodnotit exoplanetu HD189733 b.
>>


        Ostatní úspěšně pozorované exoplanety na sedlčanské hvězdárně.

 
• Fotometrie:  ZÁKRYTOVÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY
Sledované zákrytové proměnné hvězdy pomocí zrcadlových a čočkových objektivů se CCD kamerami na sedlčanské hvězdárně a dalších pozorovatelnách v ČR.

 
Fotometrie:  PROMĚNNÉ HVĚZDY OBJEVENÉ NA SEDLČANSKÉ HVĚZDÁRNĚ
Proměnné hvězdy zařazené do katalogu nově objevených proměnných hvězd v ČR.

Odkaz na list katalogu proměnné hvězdy zní: http://var2.astro.cz/czev.php?id=xx   (hodnotu xx nahraďte číslem hvězdy. )
     Na sedlčanské hvězdárně byly nalezeny proměnné hvězdy s čísly:
      147, 148, 149, 150,165, 167-170, 183, 184, 187, 188, 199-202, 220-225, 229-240, 249, 250, 482 ,518-580, 1063-1066, 1168
    
• Spolupráce s dalšími složkami ČAS
Odkaz na program schůzek Kosmologické sekce ČAS s uvedenými odkazy na záznamy přednášek na těchto schůzkách. Schůzek se mohou účastnit i nečlenové ČAS. Podrobnější informace lze získat přímo od Františka Lomoze, který je členem sekce.

      Kosmologická sekce pořádá vždy před koncem roku pravidelné konference se zaměřením na astrofyziku a kosmologii za účasti odborníků z univerzit a vědeckých pracovišť. Záznamy jejich přednášek jsou v odkazech na uvedené stránce.


 
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah