Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

Hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany

Lidová hvězdárna Josefa Sadila Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Hvězdárna Sedlčany
Přejít na obsah
Kometa C/2020 F3 NEOWISE
Dvě podoby komety NEOWISE z večera 197. První v ohnisku teleobjektivu 80/600 mm a druhá v ohnisku velkého dalekohledu 200/3000mm. Na snímcích je zřetelná barevná odlišnost komy od ohonu komety.
Autor: František Lomoz.


Aktualizovaná podoba komety C/2020 F3 NEOWISE pořízená 9.7.2020 před svítáním Václavem Chábem.
Jasná hlava komety doprovázená rozsáhlým ohonem. Podmínky se budou zlepšovat pro přímé pozorováním bez dalekohledu.
Lepší vzhled komety spatříme i malým triedrem.

Snímek komety C/2020 F3 NEOWISE z 10.7.2020 pořízený v ohnisku refraktoru 200/3000mm.
Autor František Lomoz.
Noční svítící oblaka
Noční svítící oblaka jsou odrazem slunečního světla na jemných ledových krystalech ve výšce 80 km.
Nafoceno 5. července 2020.

Místa:
Švermova ul. v Sedlčanech a západní okraj Sedlčan.

Autor: František Lomoz

Písmena na Měsíci
Příznivé osvětlení Měsíce při měsíční fázi první čtvrť, vystoupí z povrchu Měsíce na rozhraní světla a stínu tři nápadná písmena. Písmeno „V“ se nachází na severní polokouli, zatímco písmena „X“ a „L“ na polokouli jižní.
Oba samostatné snímky polokoulí Měsíce pořídil 29. května 2020 František Lomoz a jsou doplněny názvy hlavních útvarů s vyznačenými místy přistání některých Apollo.


Venušin srpeček
Ve stejný den brzy po západu byla zachycena Venuše v prodlouženém ohnisku dalekohledu na 6 metrů. Silný neklid hustoty pozemské atmosféry způsobuje rozklad světla na duhové barvy, které se při krátkém expozičním čase 1/60 sec. projeví jako barevně nespojitý obraz.

 
  Kupa galaxií v souhvězdí Panny čítající stovky těchto objektů ve vzdálenosti desítek milionů světelných roků. Malou část zachycuje snímek Václava Chába, který pořídil na sedlčanské hvězdárně společně s Filipem Davídkem 17. dubna. Ten zpracoval dvacet expozic do výsledného snímku z CCD kamery v ohnisku zrcadlového dalekohledu D254/f1016. Celková doba expozice 30 min.
  Dvojice galaxií vlevo dole se nazývá Copelandovy oči a společně s jasnými eliptickými galaxiemi M86 a M84 ve střední a pravé části snímku a dalšími méně jasnými objekty tvoří zajímavou kompozici obrazu blízkého vesmíru.
  Ve větších vzdálenostech jsou další kupy a superkupy galaxií odkud světlo cestuje miliardy roků.

 Ve dnech 2., 3. a 4. dubna Venuše prošla kolem Kuřátek aniž by je rozehnala. Pravděpodobně proto, že jejich dvoreček se nachází ve vzdálenosti něco přes 400 světelných let zatímco samotná Venuše je pro světlo jen několik minut od nás.
  U jasných hvězd této otevřené hvězdokupy jsou do obrázku vložena jejich pojmenování s číslem magnitudy, zdánlivé velikosti.
  Dobré oko na tmavé obloze bez světelného znečištění by rozeznalo všechny do 6 mag. Avšak Měsíc v první čtvrti, jako největší světlo-znečišťovatel i za přispění samotné Venuše, nám jejich rozeznání znemožnilo.
Autor: František Lomoz


Venuše, která v době od 1. do 5. dubna je poblíž hvězdokupy Plejády (Kuřátka)

Venuše ve svém největším lesku se na své pouti kolem Slunce se nachází poblíž otevřené hvězdokupy Plejády v souhvězdí Býka. Plejády nebo jinak Kuřátka je otevřená hvězdokupa, jejichž sedm nejjasnějších hvězd rozeznáme prostým okem. Přibližně 150 dalších hvězd je vidět dalekohledem, z nich část je společně zachycena s Venuší na snímku pořízeného Františekem Lomozem 2.dubna. Pokud hvězdokupu exponujeme několik desítek minut, zjistíme, že její hvězdy jsou vnořeny do rozsáhlých oblaků plynu, který rozptyluje jejich světlo převážně v modré části spektra.
Návštěvní dny pro veřejnost:
Hvězdárna je otevřena od roku 2020
v pátek a sobotu
Leden – únor              od 18 do 21 hod.
Březen – říjen              od 20 do 23 hod.
Listopad – prosinec   od 18 do 21 hod.
Podmínkou otevření je příznivé počasí, kdy očekáváme podle předpovědi alespoň polojasno.

správce hvězdárny:  František Lomoz
e-mail hvězdárna:     hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:       flomoz@volny.cz

Hromadné návštěvy, 5 a více návštěvníků,
je možné dojednat na tel. 777285444
se správcem hvězdárny
správce hvězdárny:
      František Lomoz
e-mail hvězdárna:
      hvezdarna@tiscali.cz
e-mail p. Lomoz:
      flomoz@volny.cz
Ke Hvězdárně, Sedlčany
GPS 49.6546211N, 14.4093672E
Návrat na obsah